Door verder te surfen op onze website, aanvaard je het gebruik van cookies.
  We maken gebruik van cookies om de diensten en functies van onze site te kunnen aanbieden en om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. 
  Cookies zijn gegevens die worden gedownload en bewaard op je computer of op eender welk ander toestel.
Meer weten

Verhoogde tegemoetkoming

intervention-majoree-(1).pngEen betere terugbetaling

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming (of de voorkeurregeling) hebben personen met lage inkomens recht op een hogere terugbetaling van geneesmiddelen en van gezondheidszorg (consultaties, bezoeken, ziekenhuisopnames, prestaties door verplegers, ...). Wanneer heb ik recht op de verhoogde tegemoetkoming?


Als je recht hebt op een sociaal voordeel of onder een bepaald statuut valt.

Personen met een sociaal voordeel of met een bepaald statuut hebben automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming:

 • Een integratietegemoetkoming of gelijkaardige steun van het OCMW;
  Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  Een van de vele tegemoetkomingen voor gehandicapte personen;
  Een erkenning als kind met fysieke of mentale ongeschiktheid van minstens 66%;
  Ingeschreven als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV);
  Ingeschreven als gerechtigde wees.


Bij een laag inkomen

Gezinnen met laag inkomen kunnen een aanvraag tot verhoogde tegemoetkoming indienen bij een van onze vertegenwoordigers. Zij zullen je dossier onderzoeken. Raadpleeg de FAQ voor de precieze voorwaarden voor de verhoogde tegemoetkoming.
 


Hoe maak je hier gebruik van?

Je hoeft zelf niets te doen.
Begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming hoeven niets te ondernemen. Je ziekenfonds onderzoekt of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming en neemt indien nodig contact op met je.


Wat zijn de voordelen?

Begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming hebben recht op:

 • Een hogere terugbetaling van gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische consultaties en bezoeken:
  korting op de eigen bijdrage voor een ziekenhuisopname (het bedrag van de verblijfkosten van het ziekenhuis dat de verzekerde zelf moet betalen);
  het voordeel van de derdebetalersregeling: de verzekerde betaalt aan de zorgverlener enkel zijn of haar eigen bijdrage, het ziekenfonds betaalt de zorgverlener het verschil;
  de maximumfactuur: als je remgeld hoger ligt dan € 450 per kalenderjaar, betaalt het ziekenfonds al het daaropvolgende remgeld terug.

Naast de ziekte- en invaliditeitsverzekering hebben begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming recht op:
 •  
 • korting op de tarieven van het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC);
  gunstig telefoontarief;
  verlaagde heffingen op vuilnis;
  verlaagde provincie- en gemeentebelastingen;
  ...

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons